Αρχική2019-09-30T10:30:17+02:00

Εκροές Έργου

Υποδομές Πρόσβασης

Εγκατάσταση σε παραλίες του Δήμου Παραλιμνίου και στο Δήμο Σύρου που παρουσιάζουν έντονη τουριστική κίνηση ειδικών υποδομών πρόσβασης ατόμων με προβλήματα κινητικότητας. Ειδικότερα, αφορά την εγκατάσταση αυτόνομης (και ενεργειακά) ράμπας πρόσβασης στη θάλασσα.

Οδηγός Προσβασιμότητας

Δημιουργία οδηγού προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Ο Οδηγός θα διανέμεται σε βασικές πύλες εισόδου των περιοχών (πχ αεροδρόμια), αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα, ο χρήστης να λαμβάνει και όλες τις σχετικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (πχ κινητό τηλέφωνο). Η εφαρμογή θα υποστηριχθεί και από ιστότοπο (Web Platform) ο οποίος θα αναπτυχθεί σε λογισμικό προσαρμοσμένο στις αρχές της διαδραστικότητας του web 2.0 και μέσω του οποίου θα αναπαρίστανται σε ψηφιοποιημένη τρισδιάστατη μορφή όλες οι προσβάσιμες υποδομές των 2 περιοχών.

Ειδικά Αμαξίδια

Προμήθεια 24 ειδικών αμαξιδίων πρόσβασης. Τα αμαξίδια θα διατίθενται για χρήση στις παραλίες και σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ειδικοί Διάδρομοι

Κατασκευή διαδρόμων προσβασιμότητας σε επιλεγμένες περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση.

Χώροι Εκγύμνασης

Δημιουργία υπαίθριων χώρων εκγύμνασης. Θα τοποθετηθούν σε 5 επιλεγμένες περιοχές μηχανήματα άθλησης για άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

Υγιεινή

Προμήθεια προσβάσιμων χώρων υγιεινής.

Μελέτες

2 Μελέτες καταγραφής προσβάσιμων υποδομών (1 για κάθε Δήμο/ Εταίρο).

Ενημέρωση

Διοργάνωση 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων/ ημερίδων,  2 ανά έτος στην έδρα των Εταίρων.

Ειδικοί στόχοι

Εταιρικό Σχήμα

Τo εταιρικό σχήμα συνδυάζει τόσο την εμπειρία, τη γνώση, αλλά και τη δυνατότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης ενός έργου με το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του παρόντος.

Κύριος Δικαιούχος: Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

Δικαιούχος 2: Δήμος Παραλιμνίου

Δικαιούχος 3: Δήμος Σύρου- Ερμούπολης