Υποδομές και Εγκαταστάσεις

Χώρος Στάθμευσης
Ασφαλτοστρωμένο Πάρκινγκ
Θέσεις για Α.Μ.Ε.Α.
Ράμπες προς παραλία
Ράμπες για είσοδο στο νερό
Seatrack
Αμαξίδιο θαλάσσης
Αποχωρητήρια

Γενικές Πληροφορίες