Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα επιβατικά οχήματα των γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρία. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή αναφορές που έφτασαν στην Αρχή και έκαναν λόγο για άρνηση κάποιων ΔΟΥ να χορηγήσουν την απαλλαγή τελών λόγω του ότι το αυτοκίνητο ανήκε κατά κυριότητα στους γονείς και όχι στον ανήλικο δικαιούχο με την αναπηρία.Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε να συμπεριληφθούν στην διάταξη για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τα ΙΧ που ανήκουν σε ενηλίκους οι οποίοι ασκούν την γονική μέριμνα ατόμων με αναπηρία.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε θετικά και προώθησε διάταξη προς ψήφιση η οποία αναφέρει: Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α 166) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής: «Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους. Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου» (Ν. 4539/2018 ΦΕΚ Α 85, αρ. 29).