Από την ημερομηνία της υπογραφής της Σύμβασης οι εταίροι ανέλαβαν άμεσα δράση με σκοπό την συχνή και συνεχή ενημέρωση του κοινού για την πρόοδο και του έργου.

Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για την 1η Εξαμηνιαία Αναφορά Προόδου σχετικά με τις Δράσεις Δημοσιότητας.

1η Εξαμηνιαία Αναφορά Προόδου