Ο πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ. Δ. Λαμπριανίδης επισκέφτηκε τον δήμο Σύρου στα πλαίσια του Προγράμματος «Ερμής II-Τουρισμός χωρίς Εμπόδια για Όλους» του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ‘’INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020’’.

Κατά την παραμονή ο κ. Λαμπριανίδης επισκέφτηκε παραλίες στις οποίες έχει εγκατασταθεί υποδομές προσβασιμότητας ΑμεΑ. και έδωσε συνέντευξη στα τοπικά μέσα επικοινωνίας.