Από την ερχόμενη Δευτέρα 23 Ιουλίου επεκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η πιλοτική διαδικασία για την απονομή προνοιακών επιδομάτων σε Άτομα με Αναπηρία.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πιλοτική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή από τον περασμένο Μάρτιο, στην Περιφέρεια Αττικής.

Στόχος είναι η απλούστευση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε προνοιακές παροχές, με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται να λάβουν για πρώτη φορά προνοιακή παροχή οποιασδήποτε μορφής (υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εξέτασης από τα ΚΕΠΑ) εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Από τη Δευτέρα 23 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις :

Στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 54-56)
Επισημαίνεται ότι όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.